Čo potrebuje e-shop pri etablovaní na nový trh?

Vstup e-shopu do zahraničia so sebou prirodzene prináša mnoho nových úloh a dlhodobých výziev. V uplynulých kapitolách nášho sprievodcu expanziou opisujeme situácie, s ktorými sa e-shopy pri expanzii bežne stretávajú. Venovali sme sa tak najčastejším chybám podnikateľov a ich možným riešeniam z pohľadu zefektívnenia vstupných nákladov aj časovej náročnosti.

Sprievodca expanziou VII.: Právna, účtovná a obchodná agenda

Predpokladom úspešnosti na zahraničných e-commerce trhoch nie je len o budovaní pozitívnej zákazníckej skúsenosti. Nevyhnutná je aj znalosť európskej legislatívy, miestnych platobných metód či lokálnych nariadení. Zákonom podlieha každé podnikanie a predstavujú jeden zo základných pilierov expanzie. Ako nastaviť svoje procesy v súlade so smernicami? Ako maximalizovať zisk? A aké trendy dominujú platobným metódam?  

Sprievodca expanziou VI.: Logistika, spätná logistika a manažovanie zásob

Široká téma so značným dopadom na tržby a zákaznícku spokojnosť. Achillova päta mnohých e-shopov, ale aj obrovská príležitosť na nastavenie služieb, ktoré doslova produkujú konverzie. Pozrime sa spoločne na prvé kroky pred expanziou, na analýzu, alternatívy exportnej a reverznej logistiky a možnosti pre ich optimálne nastavenie. Na čo všetko odporúčame myslieť,  čomu venovať maximálne úsilie a prečo? 

Sprievodca expanziou V.: Zákaznícka podpora a budovanie zahraničného tímu

Budovanie zákazníckej dôvery a jej udržanie je výzvou pre každú značku. Napriek tomu, že máte v rukách veľké množstvo nástrojov, je priama interakcia so zákazníckym servisom stále kľúčová. Jednoduchosť, rýchlosť a profesionalita riešenia požiadaviek je faktorom, ktorý rozhoduje o tom, či u vás bude nákup realizovaný a či sa k vám kupujúci opäť vráti. O to viac sa na problematiku a možnosti riešenia musíme pozrieť, ak je predaj realizovaný v zahraničí, kde rozhodovacie procesy pre nákup podliehajú detailom týkajúcim sa najmä komunikácie, nemenej doručenia, vrátenia tovaru, či lokalizácie. Takýto zákaznícky servis je vašimi rukami, očami, ale i tvárou. Kedy staviť na ľudskú silu a kedy využiť možnosti umelej inteligencie? Na čo si dať pozor, aké sú možnosti a kam nás posúva online doba?  

Zaujímajú vás novinky
z e-commerce?