Ziskový rast e-shopu vďaka lokalizácii

Jednou z najdôležitejších súčastí online podnikania je efektívna investícia do ďalšieho rastu. Pri všeobecne nákladnej expanzii na zahraničný trh je preto prirodzeným základom každého rozpočtu digitálny marketing. Ten však e-shopu automaticky nezaručuje rast.

Čo potrebuje e-shop pri etablovaní na nový trh?

Vstup e-shopu do zahraničia so sebou prirodzene prináša mnoho nových úloh a dlhodobých výziev. V uplynulých kapitolách nášho sprievodcu expanziou opisujeme situácie, s ktorými sa e-shopy pri expanzii bežne stretávajú. Venovali sme sa tak najčastejším chybám podnikateľov a ich možným riešeniam z pohľadu zefektívnenia vstupných nákladov aj časovej náročnosti.

Sprievodca expanziou VII.: Právna, účtovná a obchodná agenda

Predpokladom úspešnosti na zahraničných e-commerce trhoch nie je len o budovaní pozitívnej zákazníckej skúsenosti. Nevyhnutná je aj znalosť európskej legislatívy, miestnych platobných metód či lokálnych nariadení. Zákonom podlieha každé podnikanie a predstavujú jeden zo základných pilierov expanzie. Ako nastaviť svoje procesy v súlade so smernicami? Ako maximalizovať zisk? A aké trendy dominujú platobným metódam?  

Sprievodca expanziou VI.: Logistika, spätná logistika a manažovanie zásob

Široká téma so značným dopadom na tržby a zákaznícku spokojnosť. Achillova päta mnohých e-shopov, ale aj obrovská príležitosť na nastavenie služieb, ktoré doslova produkujú konverzie. Pozrime sa spoločne na prvé kroky pred expanziou, na analýzu, alternatívy exportnej a reverznej logistiky a možnosti pre ich optimálne nastavenie. Na čo všetko odporúčame myslieť,  čomu venovať maximálne úsilie a prečo? 

Zaujímajú vás novinky
z e-commerce?