Prehľad českého e-commerce trhu

Česká republika má približne 10,5 milióna obyvateľov a tvorí pomyselnú hranicu medzi trhmi západnej Európy a ďalšími krajinami strednej a východnej Európy. V roku 2020 si Česko v hrubom domácom produkte (HDP) na obyvateľa udržalo postavenie najvyspelejšej ekonomiky V4 a zaznamenala najväčší HDP vo výške 206 miliárd eur, čo predstavuje 0,21% hodnoty svetovej ekonomiky. Česká republika je členom EÚ, Schengenského priestoru, NATO aj OSN a patrí medzi najrýchlejšie rastúce e-commerce trhy v Európe. 

Zaujímajú vás novinky
z e-commerce?