Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i zapewniamy ochronę danych osobowych w możliwie największym zakresie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w naszej firmie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt. Z radością wszystko wyjaśnimy.


Administrator:

Expandeco s. r. o., so sídlom Májová 304/38, Žarnovica 966 81, IČO: 47 980 052, Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 31010/S. Email: info@expandeco.com

Firma Expandeco, s.r.o. przetwarza tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług naszym klientom. Przetwarzane dane osobowe starannie chronimy a podczas ich przetwarzania, przestrzegamy wszystkich ustawowych zobowiązań i ustalonych procedur.

W celu usprawnienia naszych usług zbieramy dane osobowe o naszych klientach i potencjalnych klientach, którzy wyrazili nam wyraźną zgodę na kontaktowanie ich w celu przedstawienia im naszych usług.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Dane identyfikacyjne – Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawierania umów, takie jak nazwa firmy, imię i nazwisko organu statutowego lub innej osoby kontaktowej, opis stanowiska, siedziba organizacji, REGON, NIP i inne ważne dane.
 • Dane kontaktowe – Przetwarzamy również Państwa dane kontaktowe w tym numery telefonów i adresy e-mail.
 • Świadczone usługi – Przetwarzamy dane, które zawierają informacje na temat usług, które świadczymy.
 • Obsługa klienta – Aby poprawić obsługę klienta, przechowujemy również informacje o wzajemnym kontakcie z Państwem.
 • Dane transakcji – przetwarzamy dane osobowe związane z transakcjami płatniczymi za dostarczone produkty i usługi.
 • Dane z plików cookies

Pliki cookies

Administrator używa na stronie internetowej www.expandeco.com pliki cookies. Zgodę na użycie plików cookies mogą Państwo udzielić, klikając odpowiednie pola na pasku, który pojawi się automatycznie podczas odwiedzin na tej stronie internetowej.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to drobne pliki tekstowe, które strona internetowa www.expandeco.com zapisuje na Państwa komputerze, telefonie lub innym urządzeniu. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora umożliwiają witrynie rozpoznanie użytkownika, a następnie udostępnienie danych usług.

Za pośrednictwem plików cookies strona internetowa może również rejestrować ustawienia Państwa przeglądarki, języka, który Państwo używają itp. Następna wizyta na stronie internetowej będzie szybsza i wygodniejsza. Bez używania plików cookies, przeglądanie strony internetowej byłoby o wiele bardziej skomplikowane, a działanie tej strony nie byłoby bezbłędne. Cookies pomagają Administratorowi stale ulepszać jakość i rozwijać ofertę i także ustawienia swoich usług, a także dopasowywać ich do wymagań użytkownika.

Na podstawie plików cookies możliwe jest analizowanie i statystyczna ocena korzystania z usług i reklam na stronie internetowej, a następnie poprawa jej zawartości, funkcjonalności lub wyglądu, a także skuteczniejsze i odpowiednie celowanie marketingowej komunikacji.

Jak zarządzać plikami cookies i je usuwać?

Przeglądarki internetowe zazwyczaj automatycznie akceptują pliki cookies we wstępnie zdefiniowanych ustawieniach. Mogą Państwo znaleźć informacje o poszczególnych przeglądarkach internetowych, a także o sposobie ustawienia plików cookies na następujących stronach internetowych:

 • Chrome: https://support.google.com
 • Safari: https://www.apple.com
 • Firefox: https://support.mozilla.org
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com
 • http://www.allaboutcookies.org/

W jakim celu przetwarzamy Wasze dane osobowe:

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach umowy
 • Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o uzasadnione zainteresowanie
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych
 • Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Cookies stron trzecich

Cookies przekazujemy naszym zaufanym stronom trzecim, które podaliśmy poniżej. Państwa dane są u nas przechowywane bezpieczne, tak samo, jak podczas świadczenia naszych usług.

 • Facebook Ads – Platforma do reklam na Facebooku, retargetingu, mierzenia konwersji. http://www.facebook.com/about/privacy/
 • Google Ads – Platforma do reklamy w wyszukiwarkach, reklamy banerowej, reklamy na YouTube, retargetingu, mierzenia konwersji. https://policies.google.com/privacy
 • Google Analytics – Narzędzie analityczne i marketingowe do badania zachowania użytkowników na stronie w celu poprawy organizacji, funkcjonalności i dalszego udoskonalania stron, profilowania użytkownika i kierowania spersonalizowanej reklamy. https://policies.google.com/privacy
 • Hotjar – Narzędzie analityczne do badania zachowania użytkownika na stronie w celu poprawy organizacji, funkcjonalności i dalszego udoskonalania stron. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 • Clarity Microsoft – Narzędzie analityczne do badania zachowania użytkownika na stronie w celu poprawy organizacji, funkcjonalności i dalszego udoskonalania stron. https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/clarity-data
 • Smartlook – Narzędzie analityczne do badania zachowania użytkownika na stronie w celu poprawy organizacji, funkcjonalności i dalszego udoskonalania stron. https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
 • Mailchimp – Platforma do automatyzacji marketingu i usługa marketingu e-mailowego do zarządzania spisami adresów e-mailowych i prowadzenia e-mailowych kampanii marketingowych, wysyłanych do klientów. https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • Leady – An analytics tool for detecting user behaviour on a page in order to better target marketing activities. https://leady.com/privacy/
 • Clearbit – Narzędzie analityczne do badania zachowania użytkownika na stronie w celu poprawy organizacji, funkcjonalności i dalszego udoskonalania stron. https://clearbit.com/privacy-policy

Czy należy podać nam dane osobowe?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Zgoda ta musi zostać wyrażona w sposób niewymuszony, wyraźny, zrozumiały i w formie oświadczenia lub jednoznacznego działania, którym Państwo jako podmiot, którego to dotyczy, wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w danym celu.

Przepisy prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Rozporządzenie Europejskiego Parlamentu i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych, uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • Karta podstawowych praw Unii Europejskiej,
 • Ustawa nr. 18/2018 z. w sprawie ochrony danych osobowych i zmian a także dopełnień niektórych ustaw,
 • Konstytucja Republiki Słowackiej

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Udzieloną zgodę może kiedykolwiek wycofać, pod następującym adresem: Expandeco s.r.o., z siedzibą na Fraňa Kráľa 868/40, Žarnovica 966 81, REGON: 47980052, Zapisany w Banská Bystrica, odd. Sro, wkładna nr. 27502/S. Email: info@expandeco.com

Wnioski dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powinny zawierać następujące informacje:

 • identyfikacje osoby, która odwołuje zgodę na umieszczenie jej imienia i nazwiska, a także kontaktu mailowego,
 • jasne i zrozumiałe oświadczenie, że użytkownik nie życzy sobie dłuższego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 • w odwołaniu można zaznaczyć, że zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych była udzielona w celach marketingowych i ogólnych działaniach marketingowych, ewentualnie można podać, do jakich konkretnych celów marketingowych była wyrażona, których odwołanie dotyczy.

Dane osobowe będą standardowo przechowywane przez okres obowiązywania Państwa umowy w takim zakresie, abyśmy byli w stanie odpowiednio świadczyć nasze usługi i wypełniać zobowiązania wynikające z umowy. Po rozwiązaniu umowy i wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny czas, który przedstawiamy w ramach przepisów prawnych 10 lat (ustawa nr. 431/2002 Z. z. o księgowości w znaczeniu późniejszych przepisów Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami).

Jeżeli przystąpili Państwo do umowy z naszą firmą Expandeco s.r.o. i wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, to zgoda ta uważana jest za ważną podczas całego trwania stosunku umownego, jeżeli nie zostanie odwołana przez Państwo, następnie będzie trwać przez kolejne 5 lat od momentu ukończenia stosownego związku umownego.

Jeżeli nie przystąpili Państwo do związku umownego z naszą firmą Expandeco s.r.o., ale wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zgodę tę uważamy za ważną w okresie 5 lat od momentu jej wyrażenia lub do odwołania.

Prawa osoby dotycznej

Jako osoba dotyczna, według przepisów mają Państwo prawo na:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 21 Ustawy),
 • prawo do korekty (art.22 Ustawy),
 • prawo do wykasowania (art.23 Ustawy),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 24 Ustawy),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 26 Ustawy),
 • prawo do przedmiotowego przetwarzania (art.27 Ustawy),
 • prawo do wycofania zgody (art. 14, 3 Ustawy),
 • prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie § 100 Ustawy.

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania organowi nadzorującemu (Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12 820 07, Bratysława 27) lub na stronie: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, która działa jako organ nadzorczy w dziedzinie ochrony danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza te warunki lub obowiązujące przepisy.

W jaki sposób ubiegać się o prawa

Mogą się Państwo ubiegać o swoje prawa poprzez wysłanie pisemnego wniosku drogą pocztową na adres Expandeco s.r.o., lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@expandeco.com , lub poprzez osobiste zgłoszenie wniosku w siedzibie firmy. W przypadku gdzie żądają Państwo o dostęp i przeniesienie Państwa danych osobowych, musimy zweryfikować Państwa tożsamość poprzez wgląd do dokumentu tożsamości z fotografią.

Z tego powodu takie wnioski mogą być składane wyłącznie w siedzibie firmy. Odpowiemy na Państwa wniosek dotyczący przetwarzania danych osobowych bez zbędnej zwłoki najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W szczególnych przypadkach termin zostaje przedłużony o kolejne dwa miesiące.

Witam! Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?

Zanim wejdziesz do naszego świata online, prosimy o przechowywanie plików cookie w Twojej przeglądarce. Twoja zgoda pomaga nam bezbłędnie wyświetlać witrynę, mierzyć jej wydajność lub statystyki i być lepszym partnerem w Twojej firmie. Udostępniamy również pliki cookie naszym zweryfikowanym stronom trzecim, które wymieniamy w sekcji prywatności. Twoje dane są u nas tak samo bezpieczne, jak przy świadczeniu naszych usług.