A személyes adatok védelme

Ügyfeleink magánéletének a védelme számunkra nagyon fontos. Személyes adatainak feldolgozása során az érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően járunk el és a lehető legnagyobb mértékben biztosítjuk azok védelmét.

Arra kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi információkat a személyes adatok cégünk által történő feldolgozásáról. Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne, vagy egyéb jellegű bizonytalanság esetén, haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba. Szívesen elmagyarázunk és tisztázunk mindent.

Üzemeltető:

Expandeco s. r. o., székhely: Májová 304/38, Žarnovica 966 81, statisztikai számjel: 47 980 052, Bejegyezve a kft. szakasz 31010/S betétszám alatt a Banská Bystrica-i Járásbíróság cégjegyzékében, Email: info@expandeco.com

Az Expandeco, s.r.o. kizárólag olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyek a klienseink számára nyújtott szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges. A feldolgozásra kerülő adatokat kellő gondossággal megőrizzük és a feldolgozásuk során betartjuk az összes törvény vonatkozó kötelezettségeit és eljárásait.

Az általunk nyújtott szolgáltatások javítása érdekében személyes adatokat gyűjtünk klienseinkről és potenciális ügyfeleinkről, akik kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk velük szolgáltatásaink ajánlása céljából.

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Azonosító adatok - Olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyek a szerződések megkötéséhez szükségesek, például a szervezet cégneve, a törvényes testület vagy más kapcsolattartó személy neve és vezetékneve, munkakör, bejegyzett székhely, statisztikai számjel, közösségi adószám és egyéb fontos adatok.
 • Kapcsolatfelvételi adatok - Az Ön kapcsolatfelvételi adatait is feldolgozzuk, beleértve a telefonszámokat és az e-mail címeket
 • Az általunk nyújtott szolgáltatások - Olyan adatokat dolgozunk fel, amelyek információkat tartalmaznak arról, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk Önnek.
 • Ügyfélszolgálat - Ügyfélszolgálatunk javítása érdekében információkat is rögzítünk az Önnel való kölcsönös kapcsolatfelvételről.
 • Tranzakciók adatai - Az általunk nyújtott termékek és szolgáltatások fizetési tranzakcióival kapcsolatos személyes adatokat dolgozzuk fel.
 • A sütikből (cookies) származó adatok

A sütik

Az üzemeltető a www.expandeco.com weboldalon sütiket használ. Hozzájárulhat a sütik használatához a sáv megfelelő mezőjére kattintva, amely automatikusan megjelenik, amikor meglátogatja ezt a weboldalt.

Mik azok a sütik?

A sütik olyan kicsi szövegfájlok, amelyeket a www.expandeco.com webhely elhelyez az Ön számítógépén, mobiltelefonján vagy más eszközén. Az Üzemeltető által használt sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje Önt, és a későbbiek folyamán elérhetővé tegye az Ön által igényelt szolgáltatást.

A sütik segítségével a weboldal rögzítheti az Ön internetböngészőjének beállításait, az Ön által előnyben részesített nyelvet stb. Így a weboldal következő látogatása gyorsabb és kényelmesebb lehet. Sütik nélkül a weboldal böngészése bonyolultabb lenne, és a működése sem lenne zökkenőmentes. A sütik segítik az Üzemeltetőt abban, hogy folyamatosan javítsa és fejlessze szolgáltatásainak kínálatát és beállításait, valamint, hogy az Ön elvárásaihoz és igényeihez mérten megfelelően módosítsa őket.

A sütik alapján elemezni és a statisztikai adatok alapján értékelni lehet a szolgáltatások és a weboldalon történő felhasználást, és ezt követően javítani annak tartalmát, működését vagy dizájnját, valamint hatékonyabban és relevánsabban megcélozni a marketingkommunikációt.

Hogyan kezelhetők és törölhetők a sütik?

Az internetes böngészők általában alapértelmezés szerint automatikusan elfogadják a sütiket. Az egyes internetes böngészőkről és a sütik beállításáról a következő weboldalakon talál információkat:

 • Chrome: https://support.google.com
 • Safari: https://www.apple.com
 • Firefox: https://support.mozilla.org
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com
 • http://www.allaboutcookies.org/

Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait:

 • A személyes adatok feldolgozása szerződés alapján
 • A személyes adatok feldolgozása jogos érdekek alapján
 • A személyes adatok feldolgozása statisztikai célokra
 • A személyes adatok marketingcélú feldolgozása


Harmadik féltől származó cookie-k

 • Ellenőrzött partnereinknek, harmadik félnek is biztosítunk cookie-kat, amelyeket alább felsorolunk. Adatai biztonságban vannak nálunk, valamint szolgáltatásaink során.
 • Facebook Ads – Platform a Facebook-hirdetésekhez, újracélzáshoz, konverzióméréshez.
http://www.facebook.com/about/privacy/
 • Google Ads – Platform keresési hirdetésekhez, szalaghirdetésekhez, YouTube-hirdetésekhez, retargeting, konverzióméréshez https://policies.google.com/privacy
 • Google Analytics – Analitikai és marketingeszköz, amellyel nyomon követhető a felhasználók viselkedése a webhelyen, jobb elrendezések, funkciók tervezése érdekében, valamint a webhely továbbfejlesztése, a felhasználói profilalkotás és a személyre szabott hirdetések célzása. https://policies.google.com/privacy 
 • Hotjar – Analitikai eszköz a felhasználók viselkedésének meghatározására a webhelyen, a webhely jobb elrendezésének, funkcionalitásának és további fejlesztésének megtervezése érdekében. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 • Clarity Microsoft – Analitikai eszköz a felhasználók viselkedésének meghatározására a webhelyen, a webhely jobb elrendezésének, funkcionalitásának és további fejlesztésének megtervezése érdekében. https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/clarity-data
 • Smartlook – Analitikai eszköz a felhasználók viselkedésének meghatározására a webhelyen, a webhely jobb elrendezésének, funkcionalitásának és további fejlesztésének megtervezése érdekében. https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
 • Mailchimp – Marketingautomatizálási platform és e-mail marketing szolgáltatás e-mail címlisták kezeléséhez és e-mailes marketing kampányok létrehozásához és elküldéséhez az ügyfeleknek https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • Leady – Elemző eszköz a felhasználói viselkedés kimutatására a webhelyen a marketingtevékenységek jobb célzása érdekében. https://leady.com/privacy/
 • Clearbit – Analitikai eszköz a felhasználók viselkedésének meghatározására a webhelyen, a webhely jobb elrendezésének, funkcionalitásának és további fejlesztésének megtervezése érdekében. https://clearbit.com/privacy-policy

Kötelező-e személyes adatokat megadnia nekünk?

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás önkéntes. Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett személy félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., 2016. április 27-i rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
 • Az Európai Unió Alapjogi Chartája,
 • A később kiadott előírásokkal újított 18/2018 sz. személyes adatok védelméről szóló törvény, valamint az egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről.
 • A Szlovák Köztársaság alkotmánya

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása

Bármikor visszavonhatja beleegyezését személyes adatainak marketingcélú feldolgozását illetően.

Bármikor visszavonhatja beleegyezését a következő címen: Expandeco s.r.o., székhely: Fraňa Kráľa 868/40, Žarnovica 966 81, statisztikai számjel: 47980052, Bejegyezve a kft. szakasz, 27502/S betétszám alatt a Banská Bystrica-i Járásbíróság cégjegyzékéban. Email: info@expandeco.com

A személyes adatok marketingcélú feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásának tartalmára vonatkozó információknak a következőket kell tartalmazni:

 • annak a személynek az azonosítása, aki visszavonja nevének, vezetéknevének és e-mail címének megadásához való hozzájárulását,
 • világos és egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy a jövőben már nem kívánja személyes adatainak további marketingcélú feldolgozását,
 • a visszavonásban feltüntetheti, hogy a személyes adatai kezeléséhez általában bármiféle marketingcélokra adta meg a hozzájárulását, esetleg meghatározhatja azokat a konkrét marketingcélokat, amelyekre a visszavonás vonatkozik.

A személyes adatait rendszerint az Ön szerződése alapján meghatározott időtartamig őrizzük meg, olyan mértékben, hogy szolgáltatásainkat megfelelően tudjuk biztosítani és teljesíteni az ebből eredő szerződéses kötelezettségeinket. A vonatkozó szerződéses jogviszony megszűnése és az összes szerződéses kötelezettség teljesítése után az Ön személyes adatait a szükséges ideig tároljuk, amely a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 10 évet jelent (a később kiadott előírásokkal újított 431/2002. sz. számviteli törvény és a később kiadott előírásokkal újított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv).

Amennyiben szerződéses viszonyba lépett a Expandeco s.r.o. cégünkkel és beleegyezését adta a személyes adatai marketingcélú feldolgozásához, úgy tekintjük, hogy ez a beleegyezés a szerződéses jogviszony teljes időtartamára érvényes, vagy amíg nem kerül visszavonásra, majd további öt évig a vonatkozó szerződéses jogviszony megszűnését követően.

Amennyiben nem lépett szerződéses viszonyba a Expandeco s.r.o. cégünkkel és beleegyezését adta a személyes adatai marketingcélú feldolgozásához, úgy tekintjük, hogy ez a beleegyezés a hozzájárulás megadásától számított öt évig érvényes, vagy amíg vissza nem vonja.

Az érintett személy jogai

„Érintett személyként” a Törvény szerint a következő jogokkal rendelkezik:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga (a Törvény 21. §),
 • a helyesbítéshez való jog (a Törvény 22. §),
 • törléshez való jog (a Törvény 23. §),
 • az adatkezelés korlátozásához való jog (a Törvény 24. §),
 • a hordozhatósághoz való jog (a Törvény 26. §),
 • tiltakozáshoz való jog (a Törvény 27. §),
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog (a Törvény 14. § (3) bek.),
 • az eljárás megindítására irányuló indítvány benyújtásának joga a Törvény 100. § alapján.

Önnek joga van eljárást indítani a felügyeleti hatóságnál (a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27) vagy a következő címen: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, amely ellátja a felügyeleti hatóság szerepét a személyes adatok védelme terén, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes ezekkel a feltételekkel vagy az alkalmazandó jogszabályokkal.

A jogok alkalmazási módjai

Jogát érvényesítheti postai úton elküldött írásbeli kérelem küldésével a Expandeco s.r.o. címére, elektronikus úton az info@expandeco.com e-mail címre vagy személyesen benyújtja a kérelmet a társaság székhelyén. Személyes adataihoz való hozzáférés és átadásuk kérésekor kötelesek vagyunk személyazonosságát megállapítani fényképes személyazonossági igazolvány lekérdezésével.

Ez okból az ilyen kérelmeket csak személyesen lehet benyújtani a társaság székhelyén. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül válaszolunk. Különleges esetekben az időszak további két hónappal meghosszabbodik.

Üdvözöljük! Egyetért a cookie-k tárolásával?

Mielőtt belépne online világunkba, szeretnénk megkérni, hogy tároljon cookie-kat a böngészőjében. Ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy hibátlanul jelenítsük meg az oldalt, mérjük a teljesítményét vagy a statisztikáit, és az Ön vállalkozása jobb partnerei legyünk. Ellenőrzött harmadik feleink számára cookie-kat is biztosítunk, amelyeket a személyes adatok védelmében sorolunk fel. Adatai nálunk ugyanolyan biztonságban vannak, mint a szolgáltatásaink nyújtása során.