Aký bude mať vplyv prípadného Brexitu na ecommerce?

utorok, 12. 02. 2019

Dňa 29. marca 2017 vláda spustila pravidlo známe ako "článok 50", ktorým sa začalo vystúpenie Británie z EÚ, ktorý prešiel tamojším parlamentom a uzákonili, že presne o 2 roky vystúpi z únie.

Hlavnou otázkou je: Aká teda bude dohoda o Brexite (a bude vôbec nejaká)?

Krátka odpoveď je ... stále nevieme. Theresa May navrhla "Dohodu o odstúpení" s EÚ, ktorá stanovila kľúčové fakty o tom, ako by vzťah Spojeného kráľovstva s EÚ mohol vyzerať po 29. marci 2019. Navrhla “prechodné obdobie” hneď po odchode Spojeného kráľovstva, trvajúcom do roku 2020, počas ktorého by niektoré súčasné vzťahy pokračovali.

Štúdia Payvision z minulého roka ukázala, že britskí spotrebitelia najviac nakupujú online v cezhraničných obchodoch, pričom 54% z nich uskutočnilo aspoň jeden nákup na zahraničnej webovej stránke. S nízkou hodnotou libry sa však objem nákupu v zahraničí pravdepodobne zníži a budú vyhľadávať tovar na lokálnych eshopoch. Preto kľúčom k úspechu je lokalizácia na britskom trhu.

Pre európskych občanov však devalvácia britskej libry spôsobí, že výrobky a služby zakúpené od britských spoločností budú lacnejšie, ak budú platiť v inej mene.

Británia bola doteraz v komfortnej pozícii vďaka voľnému pohybu tovaru, v EÚ neexistovali žiadne prekážky, ktoré by zabránili expanzii. Ak by však Európska únia a Spojené kráľovstvo vzájomne uplatňovali clá na výrobky alebo by sa clo opäť zaviedlo iba v jednom smere, môže to spôsobiť vážne problémy.

Je veľmi pravdepodobné, že všetky balíky v Spojenom kráľovstve budú musieť prechádzať cez colné úrady v prijímajúcej krajine, čo bude vyžadovať papierovanie a spôsobí dodatočné výdavky a prípadné oneskorenie lodnej dopravy. Mohlo by to mať výrazný vplyv na náklady na prepravu a dovozné/vývozné clá, avšak dokým nepríde k dohode, rozsah dosahu je ťažké posúdiť.

Je však dôležité uvedomiť si, že Spojené kráľovstvo je stále najlepšou voľbou pre elektronický obchod a zostáva najväčším trhom online nakupovania v Európe.

Tu je dôvod, prečo:

* Veľká Británia zostane vynikajúcou voľbou ako vstupná brána do Európy.

* Spojené kráľovstvo je tretím najväčším trhom elektronického obchodu na svete, pričom podľa spoločnosti Sana je objem online predajov približne na úrovni 15 %

* Online zákazníci vo Veľkej Británii míňajú viac na hlavu ako spotrebitelia v akejkoľvek inej krajine.

Aké druhy povinností môžeme očakávať?

Jedna vec je jasná: on-line nakupovanie z Veľkej Británie sa stane ťažším a drahším, keď sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou". Cena je jedna vec a tarify, dane a clá budú nevyhnutne mať vplyv. Ďalším aspektom obchodu po Brexite je ochrana spotrebiteľa.

Ak si niečo zakúpite na internetovej stránke v Británii, zákon EÚ stanovuje, že máte rovnaké práva, akoby ste nakúpili doma. Znamená to, že máte nárok na 14-dňovú lehotu na rozmyslenie, ktorá vám umožňuje vrátiť tovar bez udania dôvodu, výslovné právo na náhradu za oneskorenú dopravu alebo nedoručenie, a najmä právo na nápravu v prípade chybného tovaru.

Legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa zabezpečuje, že spotrebitelia v celej EÚ môžu nakupovať tovary a služby z iných krajín EÚ, pretože vedia, že ochranné a bezpečnostné normy sú rovnaké alebo podobné v každom členskom štáte EÚ.

Ak napríklad spotrebiteľ zo Spojeného kráľovstva kúpi položku od obchodníka so sídlom v EÚ a tovar nepríde, alebo ak sa vyskytne problém, môže spotrebiteľ v Spojenom kráľovstve použiť právo a požiadať súdy Spojeného kráľovstva na nápravu a rozsudok bude uznaný v príslušnom členskom štáte.

Keď však Británia opustí EÚ, jeho maloobchodníci nebudú podliehať právnym predpisom EÚ, čo znamená, že tieto pravidlá už nemusia platiť.

V prípade, že nedôjde k žiadnej dohode, spotrebiteľ nebudete môcť použiť súdy Spojeného kráľovstva na vyriešenie problému - namiesto toho by museli ísť na súd vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku a podobne.

Spojené kráľovstvo taktiež stratí schopnosť využívať digitálne programy v Eurozóne, ako napríklad celoeurópske osvedčenie pre online obchody, ako napríklad značka Ecommerce Europe Trustmark, čo bude mať určite negatívny vplyv na dôveru spotrebiteľov.

Uskutočňovanie platieb z a do EÚ by mohlo byť pomalšie a nákladnejšie. V súčasnosti majú poskytovatelia platobných služieb v Spojenom kráľovstve prístup k centrálnej platobnej infraštruktúre, ako je jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA), ktorá umožňuje zákazníkom vykonávať cezhraničné platby za relatívne nízke náklady, či dokonca zadarmo.

Avšak v "no-deal" scenári náklady na platby kartou medzi Veľkou Britániou a EÚ pravdepodobne vzrastú a tieto cezhraničné platby už nebudú predmetom zákazu účtovania príplatkov, ktorý bráni podnikom, aby mohli účtovať spotrebiteľom za používanie konkrétneho spôsobu platby.

Pokiaľ ide o obchodné poplatky v Spojenom kráľovstve, pravdepodobne dôjde k zmene DPH. Je veľmi pravdepodobné, že by sme mohli vidieť poplatky eBay a Amazon s 20% DPH, na rozdiel od súčasných 15%. Navyše, malé podniky z Veľkej Británie sa pravdepodobne budú musieť zaregistrovať pre DPH v krajinách EÚ.

Trh online reklamy by nemal byť výrazne ovplyvnený Brexitom, keďže Európska únia neukladá clo na nehmotný tovar.

Pohľad Expandeco

E-commerce predaje vo Veľkej Británii sú obrovské. Približne 15% nákupov v Spojenom kráľovstve sa uskutočňuje on-line, čím sa stáva centrom elektronického obchodovania v Európe. A vzhľadom na to, že pokles hodnoty libry pravdepodobne zvýši objem lokálneho obchodu, je to veľmi dobrý čas mať eshop práve vo Veľkej Británii.