Posuňte svoj biznis cez hranice

Expandujte

Slovensko
Počet obyvateľov: 5 400 000Počet e-shopov: 10 000
Chorvátsko
Počet obyvateľov: 4 200 000Počet e-shopov: 4 500
Poľsko
Počet obyvateľov: 38 600 000Počet e-shopov: 23 500
Srbsko
Počet obyvateľov: 7 100 000Počet e-shopov: 5 500
Maďarsko
Počet obyvateľov: 9 900 000Počet e-shopov: 6000
Česká republika
Počet obyvateľov: 10 550 000Počet e-shopov: 37 000
Rakúsko
Počet obyvateľov: 8 600 000Počet e-shopov: 18 000
Rumunsko
Počet obyvateľov: 19 400 000Počet e-shopov: 5 000
Slovinsko
Počet obyvateľov: 2 100 000Počet e-shopov: 3 500
Ukrajina
Počet obyvateľov: 42 700 000Počet e-shopov: 69 000
Bulharsko
Počet obyvateľov:7 000 000Počet e-shopov?
Nemecko
Počet obyvateľov:83 600 000Počet e-shopov73 000
Holandsko
Počet obyvateľov:17 100 000Počet e-shopov23 500