Maďarský real-time invoice reporting (RTIR): ďalšia zmena sa dotkne aj B2C obchodov

pondelok, 05. 10. 2020

Elektronický systém evidencie faktúr, ktorý v Maďarsku funguje dva roky, zaznamená v januári ďalšiu zmenu. Povinný sa stane aj pre všetky B2C transakcie.

Povinnosť pre všetky transakcie

Maďarsko v snahe bojovať proti daňovým únikom zaviedlo v júli 2018 elektronické ohlasovanie faktúr, pričom do systému sa museli premietnuť v reálnom čase. Povinnosť sa spočiatku týkala B2B faktúr všetkých spoločností – ako tuzemských, tak aj zahraničných, so sumou od 100 000 HUF (275 EUR). Súbory sa prenášajú priamo prostredníctvom portálu Národnej daňovej a colnej správy Maďarska KOBAK.


Zmena prišla 1. júla 2020, keď sa zrušila podmienka minimálnej hodnoty na faktúre, a povinnosť predkladať faktúry v reálnom čase sa začala týkať všetkých B2B transakcií v akejkoľvek hodnote. Real-time invoice reporting (RTIR) sa od januára 2021 rozšíri aj o všetky B2C transakcie. Firmy však v súvislosti s problémami, ktoré im epidémia vírusu COVID-19 spôsobila, dostali 3-mesačnú ochrannú lehotu. Počas prvých troch mesiacov sa môžu na nový systém lepšie pripraviť a za nedodržanie nariadenia im ešte nebude hroziť pokuta.

Do faktúr sa nesmie zasahovať

Expandeco pomáha klientom s fakturáciou, ktorej schéma sa v Maďarsku zmenila už od nového roka. Jej nová forma je zverejnená na stránke Národnej daňovej a colnej správy NAV. Sankcie za nedodržanie nariadenia totiž hrozia za jednu faktúru až do výšky 500 000 HUF (1375 EUR).


Celý proces musí byť automatizovaný a bez akéhokoľvek manuálneho zásahu do faktúr. NAV vytvorila k vytváraniu faktúr aj mobilnú aplikáciu, ktorá je prepojená so systémom. Keď sa faktúra dostane do systému, už sa s ňou nedá manipulovať. Jedinou možnosťou je vytvorenie novej, či dobropisu. Faktúry sa však môžu uzamykať nielen jednotlivo, ale aj hromadne až do 100 kusov. Daňovník pri nahrávaní dostane elektronický token, ktorého platnosť je iba 5 minút. Za ten čas musí dokončiť nahrávanie. KOBAK môže odpovedať iba tromi spôsobmi – akceptuje, zamietne alebo vydá varovanie. Ku každej faktúre sa pridelí vlastné referenčné číslo, to si treba uschovať v prípade kontroly. Zistené chyby sa musia opraviť do troch dní.


Kompletné riešenie

Zmeny, ktoré v Maďarsku prebiehajú, zasiahnu aj všetky zahraničné e-commerce spoločnosti pôsobiace v Maďarsku. Objavili sa však spoločnosti, ktoré tento systém automatizovali a vystupujú ako sprostredkovatelia. Tí dokážu kompletizovať údaje zo SAP, ERPs, DataWarehouse či Flat File. Potrebné údaje následne sprostredkujú maďarskej finančnej a colnej správe. Akonáhle ich program príjme faktúru v správnom XML formáte, vzápätí ju odošle na príslušné miesto. 

Ak vás zaujíma viac informácií o povinnostiach a správnom nastavení systému, radi vám pomôžeme telefonicky na +421 917 333 231, alebo cez info@expandeco.com.