PRÁVNE A DAŇOVÉ PORADENSTVO

Každá krajina má svoje právne i daňové špecifiká, na ktoré treba pri expanzii myslieť. Spoľahnite sa na naše lokálne know-how. Pre váš internetový obchod dokáže Expandeco spolu s partnermi zabezpečiť:

Založenie spoločnosti v danej krajine/právne poradenstvo, osobné konzultácie – expertné právne poradenstvo v oblasti obchodu a podnikania, vypracovanie kompletnej dokumentácie k založeniu spoločnosti, podanie ohlásení a návrhov na zápis spoločnosti na príslušné orgány, registrácia na všetkých potrebných úradoch.

Prenájom virtuálneho sídla spoločnosti - online evidencia došlej pošty, notifikácie prostredníctvom emailu a CRM systému, preposielanie pošty podľa požiadaviek.

Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok v danej krajine. VOP sú vypracované na mieru e-shopu.

E-shopom poskytujeme zmluvnú garanciu správnosti VOP - spolupráca s lokálnymi partnermi, zaručená 100% spokojnosť.

Správa účtovníctva v danej krajine - kompletný servis v oblasti riadenia ekonomickej agendy podniku. Profesionálne vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky, overení spolupracovníci, garancia dodržiavania príslušných zákonov, nariadení a termínov.

Novesta
Novesta využíva služby Expandeco takmer 3 roky. Aktuálne obsluhujeme s pomocou Expandeco celý európsky trh. Spoluprácu hodnotíme doteraz za absolútne bezproblémovú. Vysoko hodnotíme najmä proklientskí prístup zo strany Expandeco, čo veľmi kladne hodnotia najmä zákazníci nášho e-shopu.