PRÁVNE A DAŇOVÉ PORADENSTVO

Každá krajina má svoje právne i daňové špecifiká, na ktoré treba pri expanzii myslieť. Spoľahnite sa na naše lokálne know-how. Pre váš internetový obchod dokáže Expandeco spolu s partnermi zabezpečiť:

Založenie spoločnosti v danej krajine/právne poradenstvo, osobné konzultácie – expertné právne poradenstvo v oblasti obchodu a podnikania, vypracovanie kompletnej dokumentácie k založeniu spoločnosti, podanie ohlásení a návrhov na zápis spoločnosti na príslušné orgány, registrácia na všetkých potrebných úradoch.

Prenájom virtuálneho sídla spoločnosti - online evidencia došlej pošty, notifikácie prostredníctvom emailu a CRM systému, preposielanie pošty podľa požiadaviek.

Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok v danej krajine. VOP sú vypracované na mieru e-shopu.

E-shopom poskytujeme zmluvnú garanciu správnosti VOP - spolupráca s lokálnymi partnermi, zaručená 100% spokojnosť.

Správa účtovníctva v danej krajine - kompletný servis v oblasti riadenia ekonomickej agendy podniku. Profesionálne vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky, overení spolupracovníci, garancia dodržiavania príslušných zákonov, nariadení a termínov.

Za společnost 4Home
Ing. Kateřina Bílková
CEO

Naša spoločnosť využila služby firmy Expandeco pri vstupe na maďarský trh, konkrétne v oblasti prekladov a zberného miesta pre vrátené zásielky.

Na naše požiadavky je vždy rýchlo a flexibilne reagované, kvalita prekladov je skutočne na profesionálnej úrovni. Dôležité je, že prekladatelia poznajú špecifickú terminológiu a lokálne zvyklosti v e-commerce businessu danej krajiny, vďaka čomu náš web pôsobí naozaj profesionálne a predovšetkým lokálne - to je na maďarskom trhu veľmi dôležitý faktor.

Prevádzka zberného miesta je tiež bez akýchkoľvek problémov. Táto služba nám vyriešila dosť dôležitý aspekt vstupu na zahraničný trh.

Za spoločnosť 4home môžem vyjadriť maximálnu spokojnosť a služby www.expandeco.com vrelo odporučiť.