Medzigeneračné rozdiely v nákupnom správaní Chorvátov

pondelok, 13. 01. 2020

Keďže internetový predaj v Chorvátsku dynamicky rastie a okrem šírky sortimentu stúpa aj počet online zákazníkov, agentúra Shoppers Mind uskutočnila v minulom roku jeden z najväčších spotrebiteľských prieskumov v regióne.

 Cieľom bolo priblížiť nákupné zvyklosti kupujúcich v rôznych vekových kategóriách. Internetoví zákazníci boli rozdelení podľa veku na:

 • ● generácia Z (22-)
 • ● generácia Y (22-35)
 • ● generácia X (36- 55)
 • ● generácia baby boomers (55+)

Na chorvátskom trhu nastáva transformácia. Súčasne najaktívnejšiu skupinu zákazníkov – generáciu X, začínajú z prvenstva pomaly vytláčať tie mladšie.

 

Generácia Z narodená okolo roku 2000 vyrastá vo svete technológií, internetu a sociálnych sietí. Prieskum ukázal, že online nakupuje najčastejšie pomocou smartfónu. Dĺžka pozornosti a záujmu o web stránku v danej vekovej skupine je 8 sekúnd, preto sa online predajcovia snažia stať čo najrýchlejšieatraktívnymi. Štatistiky ukazujú, že hoci deti milénia, ako sa príslušníci Z a Y niekedy nazývajú, majú spoločné využívanie smartfónov pre účely e-commerce, v mnohom je ich charakteristika rozdielna. Generácia Z kladie dôraz na finančné aj časové šetrenie. Generácia Y v e-commerce hľadá relevantnejšie informácie o produktoch a lacnejšiu prepravu, čo znamená, že často objednáva viac výrobkov u istého predajcu naraz.

Prehľad kľúčových tendencií zistených v prieskume

Generácia Z a Y

 • ● najdôležitejšia je ich vlastná potreba
 • ● 68% opýtaných kladie dôraz na formu a rýchlosť dopravy
 • ● až 55% vyžaduje od predajcu flexibilitu v zmene adresy
 • ● 43% sa nezdráha podeliť o akúkoľvek skúsenosť s ostatnými-
 • ● X a Y sú nepredvídateľné generácie. 46% z nich nakupuje, aj keď vie, že tovar bude vracať

Generácia X a Baby boomers

 • ● lojálni zákazníci 68% sa vracia k overeným predajcom 
 • ● tolerantní pri chybe spracovania objednávky či dodania 
 • ● až 42% kupujúcich prihliada na cenu dopravy, ak je zadarmo, môže to byť motivácia nákup uskutočniť 
 • ● nedôverčiví voči zahraničným online predajcom, obava o ich osobné údaje