Medzigeneračné rozdiely v nákupnom správaní Chorvátov

pondelok, 13. 01. 2020

Keďže internetový predaj v Chorvátsku dynamicky rastie a okrem šírky sortimentu stúpa aj počet online zákazníkov, agentúra Shoppers Mind uskutočnila v minulom roku jeden z najväčších spotrebiteľských prieskumov v regióne.

 Cieľom bolo priblížiť nákupné zvyklosti kupujúcich v rôznych vekových kategóriách. Internetoví zákazníci boli rozdelení podľa veku na:

  • generáciu Z (22-)
  • generáciu Y (22-35)
  • generáciu X (36- 55)
  • generáciu baby boomers (55+).

Na chorvátskom trhu nastáva transformácia. Súčasne najaktívnejšiu skupinu zákazníkov, generáciu X, začínajú z prvenstva pomaly vytláčať tie mladšie.

Generácia Z, narodená okolo roku 2000, vyrastá vo svete technológií, internetu a sociálnych sietí. Prieskum ukázal, že online nakupuje najčastejšie pomocou smartfónu. Dĺžka pozornosti a záujmu o web stránku v danej vekovej skupine je 8 sekúnd, preto sa online predajcovia snažia stať sa atraktívnymi čo najrýchlejšie. Štatistiky ukazujú, že hoci deti milénia, ako sa príslušníci Z a Y niekedy nazývajú, majú spoločné využívanie smartfónov pre účely e-commerce, v mnohom je ich charakteristika rozdielna. Generácia Z kladie dôraz na šetrenie, finančné aj časové. Generácia Y v e-commerce hľadá relevantnejšie informácie o produktoch a lacnejšiu prepravu, čo znamená, že často  objednáva viac výrobkov u istého predajcu naraz.

 

Prehľad kľúčových tendencií zistených v prieskume

Z a Y

-najdôležitejšia je ich vlastná potreba

-68% opýtaných kladie dôraz na formu a rýchlosť dopravy

-až 55% vyžaduje od predajcu flexibilitu v zmene adresy

-43% sa nezdráha podeliť o akúkoľvek skúsenosť s ostatnými-

-X a Y sú nepredvídateľné generácie. 46% z nich nakupuje, aj keď vie, že tovar bude vracať

X a Baby boomers

-lojálni zákazníci 68% sa vracia k overeným predajcom 

-tolerantní pri chybe spracovania objednávky či dodania 

-až 42% kupujúcich prihliada na cenu dopravy, ak je zadarmo, môže to byť motivácia nákup uskutočniť 

-nedôverčiví voči zahraničným online predajcom, obava o ich osobné údaje