Ako zaregistrovať výživový doplnok v Poľsku?

utorok, 03. 03. 2020

V článku sa dozviete, čo je potrebné urobiť, aby Vám zaregistrovali výživový doplnok, ktorý máte zámer predávať na uvedenom trhu.

Výživový doplnok nie je liek

V lekárňach nájdete množstvo výživových doplnkov, čo môže nesprávne naznačovať terapeutický účinok. Výživový doplnok je určený zdravým jedincom v rámci prevencie pred ochoreniami prípadne ako doplnenie deficitov spôsobených nedostatočnou výživou.

Ako uviesť výživový doplnok na poľský trh?

Za uvedenie výživového doplnku v Poľsku je zodpovedný Hlavný sanitárny inšpektorát. a ďalšie prináležiace úrady. V súlade s čl. 29 Ústavy 1 bod 2 Ústavy z 25. augusta 2006 o bezpečnosti potravín a výživy s cieľom monitorovať výrobky uvedené na trh Poľskej rebubliky, subjekt pôsobiaci na trhu s výživovými doplnkami, ktorý na územie Poľskej rebubliky zavádza alebo má v úmysle zaviesť doplnok výživy prvýkrát, je povinný o tom poinformovať hlavného inšpektora hygieny.

Ešte predtým je však povinný podať žiadosť o zápis do Registra firiem na príslušnej sanitárnej a epidemiologickej stanici najneskôr do 14 dní od začatia plánovanej činnosti. Ak podnikateľ nepodá uvedenú žiadosť, bude mu udelená pokuta vo výške 5000 PLN. Po splnení vyššie uvedených formalít výrobca informuje o zámere uviesť na trh výživový doplnok Hlavný sanitárny inšpektorát vyplnením elektronického formulára, ktorý musí byť podpísaný elektronickým podpisom platným v Poľsku. Pokiaľ nedisponujete elektronickým podpisom, je nutné podať žiadosť písomnou formou – žiadosť nájdete tu: sip.lex.pl a odoslať ju poštou na adresu uvedenú vo formulári.

V dokumente je potrebné uviesť informácie ako:

 • ● názov produktu
 • ● forma, v akej bude produkt uvedený na trh
 • ● vzor označenia v poľskom jazyku
 • ● kvalifikácia/druh výživového doplnku prijatého subjektom pôsobiacom potravinárskom trhu
 • ● kvantitatívne zloženie jednotlivých zložiek výrobku
 • ● kvalitatívne zloženie vrátane údajov o zložkách obsiahnutých vo výrobku vrátane účinných látok
 • ● meno a priezvisko (názov firmy), adresa a IČO subjektu, ktorý má zámer zaviesť uvedený doplnok výživy na trh

Po získaní týchto informácií môže Hlavný sanitárny inšpektorát podniknúť príslušné kroky na objasnenie akýchkoľvek pochybností. Hlavný hygienický inšpektor tiež vedie register výrobkov, na ktoré sa vzťahuje oznámenie o prvom uvedení doplnku výživy na trh. Tieto údaje sa zverejňujú na webovej stránke s výnimkou informácií, ktoré sú tajomstvom podnikateľa. Preto je možné skontrolovať, či bol daný potravinový doplnok nahlásený na Hlavnom sanitárnom inšpektoráte.
Okrem toho môže hygienický inšpektor, ak existuje odôvodnené podozrenie, že doplnok na trhu nespĺňa požiadavky, ktoré sú pre neho stanovené, môže začať konanie a rozhodnúť o dočasnom pozastavení uvedenia tohto výživového doplnku na trh alebo stiahnutí z trhu až do ukončenia konania. Toto rozhodnutie sa prijíma aj vtedy, ak sa zistí, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje oznámenie, spĺňa požiadavky na liek alebo zdravotnícku pomôcku.

Označenie je veľmi dôležité

Veľmi dôležitou otázkou je tzv. označovanie výživových doplnkov. Zahŕňa všetky informácie vo forme nápisov a iných označení (ochranné známky, obchodné názvy, grafické prvky a symboly), ktoré sú umiestnené na obaloch, nálepkách, letákoch, štítkoch a ďalších materiáloch. Titulky musia byť jasné, čitateľné, nezmazateľné a zreteľne zobrazené. Okrem toho nesmú byť žiadnym spôsobom skryté, zakryté alebo zakryté inými výtlačkami alebo obrázkami. Metóda označovania musí byť pre priemerného spotrebiteľa zrozumiteľná.

Povinné informácie zahŕňajú:

 • ● názov „doplnok výživy“
 • ● názov kategórií výživných látok alebo látok charakterizujúcich výrobok alebo označenie ich vlastností
 • ● odporúčané dávkovanie počas dňa
 • ● varovanie o neprekročení odporúčaného denného príspevku
 • ● tvrdenie, že potravinové doplnky sa nemôžu používať ako náhrada pestrej stravy
 • ● tvrdenie, že potravinové doplnky by sa mali skladovať mimo dosahu malých detí
 • ● nie je povolené zavádzať potenciálneho spotrebiteľa, napríklad pripisovať výživovému doplnku vlastnosti, ktoré nemá, naznačovať jeho terapeutický účinok alebo účinok prevencie chorôb

Ak ste sa už rozhodli pre expanziu do Poľska s výživovými doplnkami, pamätajte na uvedené povinnosti, ktoré Vám plynú zo zákona, v opačnom prípade Vám hrozí nemalá pokuta. Ak neviete ako na to, kde presne začať, a ktorý úrad je potrebné osloviť, neváhajte osloviť nás, radi Vám v celom procese registrácie pomôžeme.