Ako funguje manažment vratiek v Expandeco?

Keď prevezmeme vratku na našom zbermom mieste v zahraničí, najneskôr do 24hod ju kompletne spracúvame (podľa dohodnutých podmienok) a následne zadávame do systému.

Vy ako e-shop viete v tomto okamihu vybaviť zákazníka, vrátiť mu peniaze, či poslať inú veľkosť tovaru a pod. Potom ide vratka na uskladnenie a „čaká“ na zvoz. Periodicita zvozov sa dohaduje vopred (napr. raz týždenne). Je však možné ju aj manuálne meniť (skracovať alebo predlžovať intervaly). E-shopy zmeny intervalov využívajú najmä podľa počtu vratiek, ktoré sa nachádzajú na konkrétnom zbernom mieste. Máme klientov, ktorým robíme zvozy 3x týždenne, ale aj e-shopy, ktorým zvážame 1 krát za mesiac.