Prehľad zmien DPH v regióne DACH

streda, 19. 08. 2020

Z dôvodu stále aktuálnej pandémie Covid-19 sa krajiny na celom svete snažia odvrátiť hospodárske dopady krízy. Medzi najčastejšie opatrenia patrí úprava daňových zákonov v podobe oddialenia termínov na platenie daní, aj samotné znižovanie dane z pridanej hodnoty. Pozrite sa s nami na súčasný stav v nemecky hovoriacich krajinách.

 

Dočasné zníženie DPH v Nemecku

Z dôvodu pandémie Covid-19 zostavilo Nemecko ekonomický balík v hodnote 20 miliárd eur s cieľom oživiť hospodárstvo. Konkrétne sa jedná o dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uplatňuje od 1. júla až do konca roka, teda 31. decembra 2020.

Štandardná sadzba dane tak klesá z 19% na 16%, pričom znížená sadzba dane zo 7% na 5%. Tá sa uplatňuje na kategórie ako rastliny, zvieratá, knihy, či na stravovacie služby. 

Daň v prípade fyzického dodania tovaru vzniká v čase jeho prepravy. Tovar by sa preto mal odovzdať prepravnej spoločnosti do 31. decembra 2020. Ak však očakávate, že vybavenie objednávky vám bude trvať 2 až 3 dni, odporúčame zmeniť sadzbu na pôvodnú hodnotu už 24. decembra, čím vám ostanú 3 pracovné dni na balenie a odoslanie objednávky.

Rakúsko odbremeňuje zákonmi o daniach

Firmy môžu žiadať o odklad platby DPH, pričom rakúska vláda poskytuje aj možnosť rozloženia platieb v splátkach. Takisto je možné požiadať o zníženie alebo odpustenie sankcií z omeškania či úrokov. 

Podľa najnovšieho zákona sú pozastavené aj daňové kontroly, a v rámci dokumentov vo všetkých súvisiacich opatreniach na koronavírus sa nevyžadujú ani platby za kolky. Spolkové ministerstvo financií v Rakúsku (skr. BMF) navyše sľúbilo predĺženie lehoty na daňové priznania. Všetky spomínané opatrenia sa neuplatňujú automaticky, ale je potrebné podať oficiálnu žiadosť.

Švajčiarsko mení termíny aj sadzby

Konečný termín na vrátenie dane z príjmu sa z 31. marca 2020 odložil na rôzne neskoršie termíny, v závislosti od kantónu (Švajčiarsko je rozdelené na 26 autonómnych území, nazývaných kantóny). Termín na podávanie daňových priznaní pre právnické osoby sa predĺžil do 30. septembra 2020. Daňoví poplatníci, ktorí v dôsledku Covid-19 nedokážu zaplatiť svoje dane, môžu požiadať o odklad platieb alebo splátok.

Až do konca roka 2020 je už v platnosti zníženie DPH, ciel či spotrebných daní na úroveň 0%. Firmy a živnostníci môžu navyše požiadať aj o odloženie platieb na sociálne poistenie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa daní v ktorejkoľvek európskej krajine, radi vám pomôžeme telefonicky, alebo písomne.


Zdroj: hellotax.com