Čo ak sa v priebehu spolupráce rozhodnem zamestnať na outsourcované pozície vlastných ľudí?

Aj s takýmito prípadmi už máme skúsenosti.

Niekedy sa stáva, že  sa vám po čase z akéhokoľvek dôvodu môže oplatiť viac interný zamestnanec, ako externý partner. Dôvody môžu byť rôzne – rentabilita, zmena stratégie a pod. Našou filozofiou je pomáhať e-shopom v expanzii. Nechceme byť prekážkou vo vašom rozvoji.

 

Preto ani nemáme zbytočne dlhé výpovedné lehoty. Štandardne vieme ukončiť spoluprácu s 1 mesačnou výpovednou lehotou. Je to skôr z pragmatického dôvodu – zodpovedne odovzdať komplet agendu a seriózne ukončiť spoluprácu.