E-shopy pozor! Jak řešit VOP a ochranu spotřebitele v Maďarsku?

středa, 29. 03. 2017

Pokud jste se rozhodli provozovat internetový obchod v Maďarsku potřebujete vyřešit vypracování všeobecných obchodních podmínek a správně zacházet s osobními údaji klientů. Existují 2 způsoby, jak tak učinit a oba jsou správné.

Stačí mi přeložit vlastní VOP do maďarštiny?

Práva spotřebitelů a ochrana osobních údajů podléhají v celé Evropské unii jednotným normám a nařízením. Jelikož Maďarsko je členem EU, i jeho legislativa v oblasti ochrany osobních údajů a spotřebitelských práv je harmonizovaná s legislativou EU. Z tohoto důvodu si mohou dát zahraniční e-shopy působící v Maďarsku přeložit své původní VOP do maďarštiny.

VOP přeložit můžete ale ...

Podle analýzy a společné série průzkumů GKI Digital, Árukereső.hu a Online Kiskereskedelmi Index bude v roce 2017 v Maďarsku věnována zvláštní pozornost problematice a regulaci ochrany spotřebitele.

Z analýz vyplývá, že až 61% majitelů e-shopů si myslí, že současné právní prostředí v Maďarsku jim dává dostatečnou podporu z hlediska ochrany spotřebitele. Problémem čelí hlavně při sledování všech doplnění a změn zákonů, které upravují odpovědnost e-shopů v oblasti ochrany spotřebitele. 15% z nich například nepostřehli poslední změnu zákona o elektronické komunikací a o ochraně spotřebitele, a asi další ¼ e-shopů zaměstnává nebo najímá člověka / právníka, který dění v právním prostředí e-commerce sleduje, a napomáhá při interpretací zákonů.

Jaké pokuty hrozí e-shopem?

V Maďarsku se obvykle první (menší) porušení spotřebitelských práv a ochrany osobních údajů řeší napomenutím. Z toho by si určitě mohli vzít příklad slovenské a české orgány dozoru, co myslíte? :)

Na základě změny zákona o e-commerce, se od 1.ledna 2017 zvyšuje částka pokuty pro e-shopy při opakovaném porušení práva od 200 tisíc forintů do 5% z čisté tržby e-shopu, ale nejvýše 500 milionů forintů ročně. V případě zapříčinění vážné újmy na zdraví a majetku spotřebitele může být pokuta až do výše 2 miliard forintů. Pro e-shopy patřící do sektoru MSP (pozn. Red .: MSP) je minimální výška pokuty 200 tisíc, maximální 2 miliony forintů.

Postrach maďarských obchodníků - blacklist

Sektoru MSP se však nepříjemnější dotýká blacklist, který si vede NFM (pozn. Red .: Národní rozvojové ministerstvo). Na blacklistu najdeme všechny e-shopy, které zásadně poruší právo spotřebitele. Momentálně se na blacklistu nacházejí 4 obchody (Python bőrruházat, Zema ékszerwebáruház, PC-MAX.hu, Csiszer kft.). Na tento seznam se dostanou všechny firmy v oblasti e-commerce, u nichž došlo k hrubému porušení práva, a o tomto porušení rozhodl Úřad pro ochranu spotřebitele, nebo příslušný soud. Vztahuje se to i na rozhodnutí NAIH (pozn. Red .: Národní úřad pro ochranu osobních údajů) o posouzení rozhodnutí soudu, které se týká elektronického prodeje.

Výrazným nebezpečím pro takové firmy je, že ministerstvo je ze seznamu odstraní až po 2 letech, avšak při opakovaném porušení práva se mohou dostat opět na blacklist. Na základě seznamu je firma jednoznačně identifikovatelná, obsahuje obchodní jméno firmy, doménu e-shopu. Toto vše samozřejmě negativně ovlivňuje obchod v každé sféře. Dobré jméno společnosti z pohledu spotřebitelů na tomto seznamu je značně poskvrněné. Často znamená pro podnikatele větší újmu než samotná finanční pokuta. Být členem tohoto "klubu" je v Maďarsku opravdu vážným poškozením reputace e-shopu.

Ideální řešení? Nechte to na odborníky.

Netřeba zapomínat, že každá země má svá vlastní pravidla, která častokrát přesahují, resp. doplňují existující evropskou legislativu a Maďarsko není výjimkou. E-shopy jen velmi těžko zachycují všechny změny v legistlatíve - v tomto si maďarské e-shopy mohou s českými a slovenskými podat ruku. V ShopSupport se nám podařilo přinést klientům řešení, které české a slovenské e-shopy značně odlehčí:

"Již více než rok zajišťujeme našim klientům profesionální právní služby ve spolupráci s maďarskou právní kanceláří - Jutasa.hu, která se specializuje na obchodní právo, e-shopy a ochranu spotřebitele v Maďarsku. "Říká Tomáš Vrtík CEO Expandeco.

"Jsme velmi rádi, že v Expandeco jsme našli silného lokálního partnera, který dokáže zprostředkovat naše služby pro české a slovenské e-shopy. Za největší výhodu této spolupráce pro e-shopy považuji to, že VOP jsou šité na míru pro každý e-shop, jsou průběžně aktualizovány a odpovědnost je na bedrech naší právní kanceláře. E-shopy se nemusí opravdu o nic starat "dr. Juhász Botond

V případě, že je pro vás toto téma aktuální, kontaktujte nás, ochotně s vámi prokonzultujeme vaše požadavky.