Výhradní distribuce v EU

středa, 25. 07. 2018

V následujících řádcích vám přiblížíme naše zkušenosti s několika případy, se kterými jsme se během naší praxe setkali při prodeji zboží konečnému spotřebiteli.

Jak to tedy je?

Přesnou, resp. správnou odpověď na tuto otázku vám dá málokdo. Každý takový případ je třeba posuzovat samostatně. Vše záleží i na konkrétní smlouvě výhradního distributora pro dané území s výrobcem. Evropská legislativa na druhé straně hovoří o volném pohybu zboží a hospodářské soutěži.

Někteří výhradní distributoři těží ještě ze smluv a dohod uzavřených před desítkami let a ze svých dlouholetých vztahů s výrobci.

Je právo na vaší straně?

V případech, kdy výhradní distributor začne „uplatňovat“ své nároky na dovoz zboží, je v první řadě potřeba zvážit své možnosti a možná spíše hledat kompromis. Pokud se rozhodnete reagovat na nároky distributora, tak ho požádejte o právní podklady, na základě kterých si je uplatňuje. V mnoha případech vzhledem k evropskému právu, volnému pohybu zboží a hospodářské soutěži je pravděpodobné, že byste u soudu uspěli a výhradní distributor by se musel stáhnout. Je však sporné, zda se vám to vyplatí vzhledem k energii a času vloženého do celé věci.

No další věc jsou jeho dlouholeté vztahy s výrobcem. Je velmi těžké dokazování porušení hospodářské soutěže a podobně.

Příklad z praxe

Ze zkušenosti našeho klienta může Expandeco říct více o vlivu dlouholetých vztahů výhradního distributora s výrobcem. Při prodeji produktů jsme našli dodavatele s lepší cenou při dodání stejného zboží. Vyměnili jsme tak původního dodavatele za nového. Nevěděli jsme však o vynikajících vztazích původního dodavatele přímo s výrobcem, který přes výrobce zatlačil na našeho nového dodavatele, který se raději stáhl, protože kvůli odběrateli jako jsme my, se mu nevyplatilo narušovat si vztahy s výrobcem, který v tomto případě podržel dlouholetého partnera.

Hospodářská soutěž a porušení antimonopolních zákonů

Například globálně působící výrobci mohou působit v zemích, kam distribuují zboží ve formě vlastních společností v každé zemi. Pokud je výrobce například z Německa a v EU má společnosti založené v každé zemi, tak výhradním distributorem pro Českou republiku je firma patřící výrobci. Tato firma zajišťuje velkoobchod i maloobchod. Má své různé odběratele, například i kamenné prodejny a e-shopy, se kterými má smlouvu. Jeho odběratelé se musí řídit pravidly a podmínkami stanovenými smlouvou. No v případě jejich porušení nesmí dojít k sankcím vůči odběrateli, které by byly proti pravidlům hospodářské soutěže. Porušení hospodářské soutěže a antimonopolních zákonů bylo v mnoha případech pokutováno statisícovými pokutami. Podobná porušení jsou pod drobnohledem EU.

Například e-shopu z Maďarska odebírajícímu zboží od lokálního výhradního distributora nikdo nezabrání prodávat zboží i do okolních zemí i přesto, že v nich má výrobce své výhradní zastoupení. Pokud e-shop z České republiky přeruší spolupráci s českou dceřinou firmou výrobce, nikdo mu nezabrání navázat kontakt s dceřinou firmou z Polska a distribuovat zboží i do České republiky. V těchto případech by o všem měly rozhodovat smlouvy a mateřská firma, která musí velmi citlivě určit pravidla tak, aby neporušila hospodářskou soutěž a volný pohyb zboží. Mnozí výrobci udělali při těchto krocích chyby a následný soud o hospodářské soutěži prohráli se svými odběrateli, z čeho vyplynuly statisícové sankce.

Výhradní distributoři si často kladou nároky na své postavení i kvůli energii a nákladům spotřebovaným pro vytvoření povědomí o značce na daném území. Výhradní smlouva s výrobcem často váže distributora k dodržování určité marketingové strategie a vynakládání prostředků na určené marketingové aktivity pro zvyšování prodeje produktů. I toto jsou důvody proč se „výhradní“ distributoři snaží chránit své investice. Na druhé straně, právě pro dodržování marketingových aktivit a strategie mají bezkonkurenční cenu, navíc často je v těchto činnostech podporuje přímo výrobce.

Pohled Expandeca

Tento článek se snaží jen přiblížit naše zkušenosti s touto problematikou. Nejsme odborníci na evropské právo, ani na hospodářské soutěže, či smlouvy o výhradní distribuci. Každý případ má svá vlastní specifika a je třeba posuzovat ho samostatně. Snažili jsme se vám přiblížit naše zkušenosti s reálnými případy.

Jako bonus vám přikládáme konkrétní zákony hovořící o výhradním zastoupení:

Výhradní obchodní zastoupení


§ 665


Pokud bylo sjednáno výhradní zastoupení, je zastoupený povinen v určené územní oblasti a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet nebo účet jiné osoby.


§ 666


Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody, na které se vztahuje výhradní obchodní zastoupení i bez součinnosti obchodního zástupce, je však povinen, pokud smlouva neurčuje něco jiného, platit z těchto obchodů obchodnímu zástupci provizi tak, jako kdyby se tyto obchody uzavřely s jeho součinností.

Smlouva o výhradním prodeji


§ 745
Základní ustanovení
(1) Smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, že zboží určené ve smlouvě nebud