PREKLADY

Slovenčina

RODENÍ PREKLADATELIA, SEO ŠPECIALISTI
VYSOKÁ KVALITA A RÝCHLOSŤ VYPRACOVANIA PROJEKTU
RODENÍ PREKLADATELIA, SEO ŠPECIALISTI
VYSOKÁ KVALITA A RÝCHLOSŤ VYPRACOVANIA PROJEKTU

Pre úspešné etablovanie sa na slovenskom trhu nevyhnutne potrebujete preklady vašej webstánky či reklamných materiálov do slovenského jazyka. Keďže slovenčina patrí k najťažším jazykom na svete najmä kvôli jej gramatike, Expandeco kladie ten najvyšší dôraz, aby vaše texty prekladali len rodení prekladatelia ovládajúci bezchybnú gramatiku.

Naším základným prísľubom je kvalita prekladaných textov, váš projekt bude vždy prekladaný prekladateľom, ktorého materinským jazykom je slovenský jazyk a má dostatočnú znalosť v priemysle alebo v špecifickej technickej oblasti. Nikdy nepríjmeme normy, ktoré sú menej prísne, pretože sme zaviazaní poskytovať najvyššiu kvalitu našich služieb.

Čo pre vás zabezpečíme:

 • Preklady webtránok do slovenčiny
 • Analýzu kľúčových slov pre maďarský trh
 • Preklady obsahu do slovenčiny
 • SEO preklady do slovenčiny
 • Preklady tituliek do slovenčiny
 • Preklady meta dát do slovenčiny
 • Preklady názvov a popisov produktov do slovenčiny
 • Preklady reklamných materiálov do slovenčiny
 • Preklady reklamných článkov do maďarčiny
 • Preklady PPC kampaní do slovenčiny

Prečo si vybrať Expandeco:

 • Rodení prekladatelia, SEO špecialisti
 • Vysoká kvalita a rýchlosť vypracovania projektu

Základné info o e-commerce trhu

Slovenčina sa zaraďuje medzi západoslovanské jazyky a právom je označovaný ako jeden z najťažších jazykov na svete, hlavne kvôli jeho gramatike a pádom. Slovenská abeceda obsahuje 46 písmen. Keďže jazyk používa diakritiku, mení sa výslovnosť písmen a význam slov.

Siwak.hu
Jiří Bartyzal
majtel
Vďaka Expandecu posúvame hranice ďalej a vyššie.