E-shopy pozor! Ako riešiť VOP a ochranu spotrebiteľa v Maďarsku?

streda, 29. 03. 2017

Ak ste sa rozhodli prevádzkovať internetový obchod v Maďarsku potrebujete vyriešiť vypracovanie všeobecných obchodných podmienok a správne zaobchádzať s osobnými údajmi klientov. Existujú 2 spôsoby, ako tak spraviť a oba sú správne.

Stačí mi preložiť vlastné VOP do maďarčiny?

Práva spotrebiteľov a ochrana osobných údajov podliehajú v celej Európskej únii jednotným normám a nariadeniam. Keďže Maďarsko je členom EÚ, aj jeho legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov a spotrebiteľských práv je harmonizovaná s legislatívou EÚ. Z tohto dôvodu si môžu dať zahraničné e-shopy pôsobiace v Maďarsku preložiť svoje pôvodné VOP do maďarčiny.

VOP preložiť môžete ale...

Podľa analýzy a spoločnej série prieskumov GKI Digital, Árukereső.hu a Online Kiskereskedelmi Index bude v roku 2017 v Maďarsku venovaná osobitná pozornosť problematike a regulácii ochrany spotrebiteľa.

Z analýz vyplýva, že až 61% majiteľov e-shopov si myslí, že súčasné právne prostredie v Maďarsku im dáva dostatočnú podporu z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Problémom čelia hlavne pri sledovaní všetkých doplnení a zmien zákonov, ktoré upravujú zodpovednosť e-shopov v oblasti ochrany spotrebiteľa. 15% z nich napríklad nepostrehlo poslednú zmenu zákona o elektronickej komunikácií a o ochrane spotrebiteľa, a asi ďalšia ¼ e-shopov zamestnáva, alebo najíma človeka/právnika, ktorý dianie v právnom prostredí e-commerce sleduje, a napomáha pri interpretácií zákonov.

Aké pokuty hrozia e-shopom?

V Maďarsku sa obyčajne prvé (menšie) porušenie spotrebiteľských práv a ochrany osobných údajov rieši napomenutím. Z toho by si určite mohli vziať príklad slovenské a české orgány dozoru, čo myslíte? :)

Na základe zmeny a doplnenia zákona o e-commerce, sa od 1.januára 2017 zvyšuje suma pokuty pre e-shopy pri opakovanom porušení práva od 200 tisíc forintov do 5% z čistej tržby e-shopu, ale najviac 500 miliónov forintov za rok.  V prípade zapríčinenia vážnej ujmy na zdraví a majetku spotrebiteľa môže byť pokuta až do výšky 2 miliárd forintov. Pre e-shopy patriace do sektoru MSP (pozn. red.: malé a stredné podniky) je minimálna výška pokuty 200 tisíc, maximálna 2 milióny forintov.

Postrach maďarských obchodníkov - blacklist

Sektoru MSP sa však nepríjemnejšie dotýka blacklist, ktorý si vedie NFM (pozn. red.: Národné rozvojové ministerstvo). Na blackliste nájdeme všetky e-shopy, ktoré zásadne porušia právo spotrebiteľa. Momentálne sa na blackliste nachádzajú 4 obchody ( Python bőrruházat, Zema ékszerwebáruház, PC-MAX.hu, Csiszer kft.). Na tento zoznam sa dostanú všetky firmy v oblasti e-commerce, u ktorých došlo k hrubému porušeniu práva, a o tomto porušení rozhodol Úrad pre ochranu spotrebiteľa, alebo príslušný súd. Vzťahuje sa to aj na rozhodnutia NAIH (pozn. red.: Národný úrad pre ochranu osobných údajov) o posúdení rozhodnutia súdu, ktoré sa týka elektronického predaja.

Výrazným nebezpečenstvom pre takéto firmy je, že ministerstvo ich zo zoznamu odstráni až po 2 rokoch, avšak pri opakovanom porušení práva sa môžu dostať opäť na blacklist. Na základe zoznamu je firma jednoznačne identifikovateľná, obsahuje obchodné meno firmy, doménu e-shopu. Toto všetko samozrejme negatívne vplýva na obchod v každej sfére. Dobré meno spoločnosti z pohľadu spotrebiteľov na tomto zozname je značne poškvrnené. Často znamená pre podnikateľa väčšiu ujmu ako samotná finančná pokuta. Byť členom tohto „klubu“ je v Maďarsku naozaj vážnym poškodením reputácie e-shopu.

Ideálne riešenie? Nechajte to na odborníkov.

Netreba zabúdať, že každá krajina má svoje vlastné pravidlá, ktoré častokrát presahujú, resp. dopĺňajú existujúcu európsku legislatívu a Maďarsko nie je výnimkou. E-shopy len veľmi ťažko zachytávajú všetky zmeny v legistlatíve - v tomto si maďarské e-shopy môžu s českými a slovenskými podať ruku. V Expandeco sa nám podarilo priniesť klientom riešenie, ktoré české a slovenské e-shopy značne odbremeňuje:

„Už viac ako rok zabezpečujeme našim klientom profesionálne právne služby v spolupráci s maďarskou právnou kanceláriou – Jutasa.hu, ktorá sa špecializuje na obchodné právo, e-shopy a ochranu spotrebiteľa v Maďarsku. " hovorí Tomáš Vrtík CEO Expandeco

„Sme veľmi radi, že v ShopSupporte sme našli silného lokálneho partnera, ktorý dokáže sprostredkovať naše služby pre české a slovenské e-shopy.  Za najväčšiu výhodu tejto spolupráce pre e-shopy považujem to, že VOP sú šité na mieru pre každý e-shop, sú priebežne aktualizované a zodpovednosť je na pleciach našej právnej kancelárie. E-shopy sa nemusia naozaj o nič starať “ dr. Juhász Botond

V prípade, že je pre vás táto téma aktuálna, kontaktujte nás, ochotne s vami prekonzultujeme vaše požiadavky.