Maďarský real-time invoice reporting (RTIR): další změna se dotkne i B2C obchodů

pondělí, 05. 10. 2020

Elektronický systém evidence faktur, který v Maďarsku funguje dva roky, zaznamená v lednu další změnu. Povinný se stane i pro všechny B2C transakce.

Povinnost pro všechny transakce

Maďarsko ve snaze bojovat proti daňovým únikům zavedlo v červenci 2018 elektronické ohlašování faktur, přičemž do systému se musely promítnout v reálném čase. Povinnost se zpočátku týkala B2B faktur všech společností - jak tuzemských, tak i zahraničních, s částkou od 100 000 HUF (přibližně 7 500 korun). Soubory se přenášejí přímo prostřednictvím portálu Národní daňové a celní správy Maďarska Kobak.

Změna přišla 1. července 2020, kdy se zrušila podmínka minimální hodnoty na faktuře, a povinnost předkládat faktury v reálném čase se začala týkat všech B2B transakcí v jakékoliv hodnotě. Real-time invoice reporting (RTIR) se od ledna 2021 rozšíří io všechny B2C transakce. Firmy však v souvislosti s problémy, které jim epidemie viru COVID-19 způsobila, dostali 3-měsíční ochrannou lhůtu. Během prvních tří měsíců se mohou na nový systém lépe připravit a za nedodržení nařízení jim ještě nebude hrozit pokuta.

Do faktur nesmí zasahovat

Expandeco pomáhá klientům s fakturací, jejíž schéma se v Maďarsku změnila již od nového roku. Její nová forma je zveřejněna na stránce Národní daňové a celní správy NAV. Sankce za nedodržení nařízení totiž hrozí za jednu fakturu až do výše 500 000 HUF (téměř 38 tisíc korun).

Celý proces musí být automatizován a bez jakéhokoli manuálního zásahu do faktur. NAV vytvořila k vytváření faktur i mobilní aplikaci, která je propojena se systémem. Když se faktura dostane do systému, už se s ní nedá manipulovat. Jedinou možností je vytvoření nové, či dobropisu. Faktury se však mohou uzamykat nejen jednotlivě, ale i hromadně až do 100 kusů. Poplatník při nahrávání dostane elektronický token, jehož platnost je pouze 5 minut. Za ten čas musí dokončit nahrávání. Kobak může odpovědět pouze třemi způsoby - přijímá, zamítne nebo vydá varování. Ke každé faktuře se přidělí vlastní referenční číslo, to je třeba si uschovat v případě kontroly. Zjištěné chyby se musí opravit do tří dnů.

Kompletní řešení

Změny, které v Maďarsku probíhají, zasáhnou i všechny zahraniční e-commerce společnosti působící v Maďarsku. Objevily se však společnosti, které tento systém automatizovali a vystupují jako zprostředkovatelé. Ti dokážou kompletovat údaje ze SAP, Erps, Datawarehouse či Flat File. Potřebné údaje následně zprostředkují maďarské finanční a celní správě. Jakmile jejich program příjmu fakturu ve správném XML formátu, vzápětí ji odešle na příslušné místo. 

Pokud vás zajímá více informací o povinnostech a správném nastavení systému, rádi vám pomůžeme telefonicky na +421 917 333 231, nebo přes info@expandeco.cz.